Welkom bij MKB Vitaal

Geen zorgen meer over zieke medewerkers

MKB Vitaal is de arbodienst voor het MKB die staat voor een duidelijke verzuimbegeleiding en een effectieve uitvoering. Exclusief voor a.s.r. is er in samenwerking met a.s.r. re-integratie een evenwichtig pakket samengesteld op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie. Dit pakket sluit aan op de verplichtingen die je als werkgever hebt. Hierdoor voldoe je aan alle eisen van de wet- en regelgeving en is de zorg voor gezond werken goed geregeld. Je wordt door ons echt ontzorgd, zodat jij je volledig kunt richten op je bedrijf.

Exclusief voor a.s.r.

Het is niet makkelijk om de begeleiding van zieke medewerkers er "even" bij te doen. Zeker niet als er sprake is van langdurig verzuim. Een langdurig zieke medewerker komt gelukkig weinig voor, maar daardoor ontbreekt het wel vaak aan de kennis welke stappen er genomen moeten en kunnen worden. Lees verder....

Hoe werkt MKB Vitaal samen a.s.r. re-integratie?

MKB Vitaal is de arbodienst. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de medisch verzuimbegeleider en de bedrijfsarts. De casemanager van a.s.r. re-integratie is verantwoordelijk voor de re-integratie. Lees verder....