Samen met a.s.r. Re-integratie

  1. Samen met a.s.r. Re-integratie

Hoe werkt MKB Vitaal samen met a.s.r. re-integratie?

Na het afsluiten van de polis en dienstverlening van MKB Vitaal en a.s.r. re-integratie neemt de casemanager contact met je op voor een telefonische kennismaking. Hij vertelt je over de werkwijze en neemt je mee in de stappen die doorlopen moeten worden bij verzuim. Hij licht de rolverdeling tussen de bedrijfsarts, medisch verzuimbegeleider en casemanager re-integratie toe. Daarnaast voert hij samen met jou een jaarlijkse check uit waarin gekeken wordt of je aan alle verplichtingen die de Arbowet voorschrijft voldoet.

Na een ziekmelding neemt de medisch verzuimbegeleider binnen 3 werkdagen contact op met jou en je medewerker en voert een uitgebreide klachtenanamnese uit. Aan de hand van de uitkomsten beoordeelt de medisch verzuimbegeleider of de bedrijfsarts ingezet moet worden.

Twee weken na de ziekmelding belt de casemanager met jou en je medewerker om gezamenlijk invulling te geven aan de re-integratie. Dit is het startpunt van de intensieve begeleiding door de casemanager. De medisch verzuimbegeleider en de bedrijfsarts worden in overleg met de casemanager ingeschakeld. Zij verzorgen de sociaal-medische begeleiding. De casemanager re-integratie is het eerste aanspreekpunt voor jou en je medewerker. De casemanager re-integratie en medisch verzuimbegeleider hebben regelmatig overleg met elkaar en werken beiden vanuit de locatie Utrecht. De bedrijfsartsen werken op verschillende spreekuurlocaties door Nederland.

MKB Vitaal & a.s.r.

  • Alle expertise onder één dak
  • Dé partij met jarenlange ervaring op het gebied van casemanagement
  • Exclusief voor a.s.r.
  • Toegang tot een netwerk van de beste zorgverleners (providers)

MKB Vitaal is de arbodienst. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de medisch verzuimbegeleider en de bedrijfsarts. De casemanager van a.s.r. re-integratie is verantwoordelijk voor de re-integratie.