Jouw medewerker krijgt de juiste aandacht

MKB Vitaal en a.s.r. re-integratie geven samen invulling aan het begeleidingsproces van jouw verzuimende medewerker.

  1. Jouw medewerker krijgt de juiste aandacht

Jouw medewerker krijgt de juiste aandacht

MKB Vitaal en a.s.r. re-integratie geven samen invulling aan het begeleidingsproces van jouw verzuimende medewerker. De verzuimbegeleiding vindt plaats onder aansturing en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De medisch verzuimbegeleider ondersteunt de arts bij het breed inventariseren van de oorzaak van het verzuim en de werkomstandigheden. De medisch verzuimbegeleider doet dit tijdens consulten en maakt op het juiste moment een afspraak bij de bedrijfsarts. Gedurende het gehele verzuimtraject is de medisch verzuimbegeleider de persoon die op het medisch vlak bewaakt dat de re-integratie loopt zoals is afgesproken.

De medisch verzuimbegeleider werkt nauw samen met de casemanager van a.s.r. De casemanager is het aanspreekpunt voor de werkgever voor de ontwikkeling van het arbobeleid in het algemeen en de voortgang van de verzuimbegeleiding in het bijzonder. De casemanager helpt je bij het opstellen en invullen van een arbo-/verzuimbeleid. Daarnaast begeleid de casemanager de leidinggevende en de medewerker gedurende een verzuimtraject.

De casemanager stelt samen met de leidinggevende het plan van aanpak op en stelt instrumenten beschikbaar om de re-integratie te bevorderen. Als de bedrijfsarts of de medisch verzuimbegeleider een interventie adviseren waarmee de medewerker geholpen wordt om duurzamer aan het werk te gaan dan begeleid de casemanager de inzet van deze interventie en bewaakt de voortgang.

Privacy
Voor alle duidelijkheid, de casemanager krijgt nooit medisch inhoudelijke aspecten te lezen of te horen. De medische informatie blijft afgeschermd en alleen beschikbaar voor de bedrijfsarts en de medisch verzuimbegeleider.


MKB Vitaal & a.s.r.

  • Alle expertise onder één dak
  • Dé partij met jarenlange ervaring op het gebied van casemanagement
  • Exclusief voor a.s.r.
  • Toegang tot een netwerk van de beste zorgverleners (providers)

MKB Vitaal is de arbodienst. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de medisch verzuimbegeleider en de bedrijfsarts. De casemanager van a.s.r. re-integratie is verantwoordelijk voor de re-integratie.