Exclusief voor a.s.r.

De begeleiding van zieke medewerkers doe je er als werkgever niet even bij. Zeker niet als er sprake is van langdurig verzuim. Een langdurig zieke medewerker komt gelukkig weinig voor, maar daardoor ontbreekt het wel vaak aan kennis over welke stappen er genomen moeten en kunnen worden. Daar helpt MKB Vitaal samen met de casemanager van a.s.r. mee. Die samenwerking is erg belangrijk om een zieke medewerker snel en duurzaam terug op de werkvloer te krijgen.

MKB Vitaal kan in de volgende producten van a.s.r. worden gekozen als arbodienst:

  • Verzuimverzekering + arbodienst. Voor uitleg zie de website van a.s.r..
  • MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Klik hier voor meer informatie.
  • Brancheloket Apotheken. Klik hier voor meer informatie.