De vertrouwenspersonen bij MKB Vitaal

MKB Vitaal heeft gekozen voor de zelfstandig externe vertrouwenspersonen van BMW voor elkaar. Zij stellen zich hieronder kort aan u voor:


Hetty Post

Ik werk sinds 3 jaar werkzaam als vertrouwenspersoon voor o.a. BMW voor elkaar. De functie van vertrouwenspersoon vervul ik voor heel verschillende bedrijven, zowel profit als non profit. 

Ik lever als vertrouwenspersoon een bijdrage aan een werkomgeving waarin mensen gezond en met plezier kunnen werken. Ik vind het belangrijk dat de werknemer de mogelijkheid heeft zich in vertrouwen uit te spreken en desgewenst advies en ondersteuning te ontvangen bij integriteitskwesties of om ongewenst gedrag te stoppen. De medewerker behoudt daarbij te allen tijde de regie.

Regio Noord
T: (06) 517 072 01
M: hetty.post@bmwvoorelkaar.nl


Ingrid Middelkoop

Ik begeleid al jaren mensen, teams en organisaties. Dit doe ik in de rol van Mediator, (team)coach en Vertrouwenspersoon. 

Niet opgeloste conflicten hebben een effect op het verzuim, leiden tot minder werkplezier, verlaging van de productiviteit, levert stress en spanningen op. Het tijdig herkennen en actief aan de slag gaan met conflicten voorkomt een heleboel gedoe; positief effect op je verzuim; bespaart je geld en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. 

Als je zou vragen hoe mensen mij zouden omschrijven, dan kenmerken de volgende woorden mijn manier van werken: no-nonsense, concreet en doelgericht, warm en open. 

In mijn vrije tijd ben ik een fanatieke beoefenaar van Aikido, een Japanse krijgskunst. Aikido betekent vrij vertaald “de weg om in harmonie te komen met Ki. Ki staat voor “levensenergie”. In mijn werk pas ik principe graag toe en begeleid en help ik jou om de harmonie/balans weer terug te vinden

Regio Midden en Noord Nederland
T: (06) 148 086 33
M: ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl


Sandra de Callafon-Noordermeer

Mijn kernwaarden zijn authentiek, oprecht, daadkrachtig en zorgvuldig. Verder ben ik nieuwsgierig en overal op zoek naar antwoorden en oplossingen. Als persoon ben ik harmonieus en sociaal ingesteld en heb ik een groot empathisch vermogen. Wat ik meebreng is de nodige levenservaring en een inwendige knop die ik makkelijk omzet van professioneel zakelijk naar menselijk en empathisch met altijd de nodige dosis humor.

Regio Zuid
T: (06) 533 872 70
M: sandra.decallafon@bmwvoorelkaar.nl